Akupunktur Tedavisi: Akupunktur Nedir?

Akupunktur Tedavisi: Akupunktur Nedir?

Akupunktur kelime manası olarak “iğnelemek” şeklinde tercüme edilebilir. Günümüzde bilimsel metod ve temellere oturtulan akupunkturun yaklaşık 4000 – 5000 yıllık bir tedavi olduğu ileri sürülmektedir. İnsan vücudunun kendisinde olan iyileştirme gücünü harekete geçirir. Bu sayede tedavi ettiği kabul edilmektedir. Akupunktur tedavisi ülkemizde resmen kabul edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün belli aralıklarla yayınladığı uygulama listesi dahilinde uygulanmaktadır. Akupunktur Tedavisi uzman hekimler tarafından kolayca uygulanır. Tedavi maliyetinin çok düşüktür. Hemen hemen hiçbir yan etkisi veya komplikasyonu olmayan bir tedavidir. Bu avantajlarından dolayı ülkemizde gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Akupunktur Nedir?

Akupunkturun genel teorisi, insan vücudunun sağlığı için enerji akış modellerinin (Qi) gerekli olduğu varsayımına dayanır. Bu enerji akışlarının bozulmasının hastalıkların nedeni olduğuna inanılıyor.

Akupunktur tedavisi, insan vücudunda derinin hemen altından geçen on dört ayrı enerji kanalı olduğunu söyler. Akupunktur bir tedavi yöntemi olarak deriye yakın tanımlanabilir. Bu noktalardaki dengesizliklerin ortadan kaldırılması teorisine göre oluşturulmuştur. Bu kanallar üzerinde bulunan direnç noktalarının vücudumuzdaki organlar ile ilintili olduğu temel alınır. İnsan da doğa gibi bu enerjinin bir parçası olarak içinde bulunduğumuz her türlü iklimsel veya başka enerjilerden doğrudan etkilenmektedir.

Akupunktur tedavisi, çeşitli tekniklerle deride anatomik yerlerin uyarılmasını içeren bir dizi işlemdir. Dünya genelinde uygulanan akupunkturda, Çin, Japonya, Kore ve diğer uzak asya ülkelerindeki tıbbi gelenekleri içeren çeşitli teşhis ve tedavilere yönelik yaklaşımlar vardır. Günümüzde akupunktur, bir çok tıp doktoru tarafından vücuttaki tanımlı noktalara iğne batırılarak uygulanan bilimsel bir tedavi  yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Akupunktur; insan beyninde limbik sistem adlı bölgenin çalışmasını düzenleyerek etki yaratır. Limbik sistem; otonom sinir sistemi üzerinden hem organ fonksiyonlarımızı yönetir. Ayrıca limbik sistem stress uyaranlarına karşı vücudumuzu sağlıklı tutmaya çalışır. Bu fonksiyonunu kişinin karşılaştığı stress uyaranına göre organ fonksiyonlarını düzenleyerek yerine getirir.

Akupunktur vücutta farklı yerlere yapılmaktadır. Ancak genelde vücut gövdesi ile kol ve bacaklar kullanılmaktadır. Bununla beraber mikrosistem olarak kulak, el, ayak ve baş gibi bölgelere yapılan akupunktur uygulamaları da vardır. Uygulama tekniği açısından günümüzde elektroakupunktur, lazer, infrared ve moxa uygulamaları kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu uygulamaların kuru iğne uygulamasına karşı belirgin bir üstünlükleri görülmemiştir. Akupunktur organizmanın kendi kendini tedavi ettiği bir metottur. En önemli özelliği yan etkisinin olmamasıdır.

Akupunktur Uygulamaları

Akupunktur genel olarak;

 • Çeşitli hastalıkların tedavisi
 • Analjezi-Anestezi
 • Alışkanlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Günümüzde bu başlıklar altında özellikle WHO’un belirlediği tedavi edilebilen hastalıklar listesine göre uygulanmaktadır. Bazı durumlarda primer tedavi edici olarak bazılarında ise destekeleyici tedavi metodu olarak öne çıkar. Akupunktur; öncelikle organ fonksiyon bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

 

Akupunktur Tedavisi

 • Akupunktur aşağıdaki hastalıkların tedavisinde de etkin olarak kullanılır.
 • Kişinin  strese karşı dayanıklılığını artırılması. Hastalıklara karşı direnç mekanizmalarının güçlendirilmesi,
 • İç organların ve hormonal sistemin çalışmasının düzenlenmesi,
 • Hastanın kendini daha sakin ve huzurlu hissetmesinin sağlanması,
 • Endorfin denen ve insan beyninin belli bölgelerinde salgılanan morfin benzeri ağrı kesicilerin salgılanması. (Akut ve kronik ağrılarda etkili bir tedavi yöntemidir),
 • Kas gevşetici etkisi ile özellikle boyun, sırt ve bel kaslarında künt travma. Terliyken hava akımına (klima vb.) maruz kalma sonucu veya stresle ortaya çıkan kas gerginliği ve kas tutulmaların giderilmesi,
 • Alerji mekanizmalarını düzenler. Alerjik reaksiyonların kısa sürede iyileşmesine katkıda bulunur. (Örneğin: alerjik burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ürtiker, vb. gibi)
 • Açlık duygusunu regüle eder ve biyolojik saati dengelemede yardımcı olur. Bu etkisi obezite(zayıflama) tedavisinde ki yerini öne çıkarır.
 • Abstinans (yoksunluk;sigara, alkol, ilaç, yeme bağımlılığı) sendromunun tedavisinde etkin olarak kullanılır.

Akupunktur Yönetmeliği 1991 yılında Sağlık Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu yönetmelik ile uygulama alanı ve uygulama kuralları belirlenen bilimsel bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde akupunktur eğitimi Sağlık Bakanlığı talebi ve denetiminde çeşitli tıp fakültelerinde verilmektedir. Akupunktur, ülkemizde akupunktur uygulama belgesi olmayan hiç kimse tarafından uygulanamaz. Bu nedenle başvurduğunuz doktorun akupunktur uygulama belgesinin olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Akupunktur tedavisi binlerce yıldır bilinen ve uygulanan bir tedavidir. Maliyeti çok düşük olması, uygulaması pratiktir. Hiçbir yan etkisi olmadan fayda vermesi nedeniyle; yaygınlaşmıştır.