Nadi: Enerji Kanalları

Bizim vücudumuz evrenin bir minyatür kopyasıdır. İnsan bedeninde 72.000 enerji kanalları var. Nadi hayat enerjisi Prana’nın aktığı kanal sistemidir, Sanskrit dilinde ‘kanal’, ‘tüp’ anlamına gelir. Nadi kelimesi ‘Nad’ kökünden geliyor, anlamı ‘içi boş tüp’, ‘ses’, ‘titreşim’, ‘rezonans’. Ayrıca, ‘hareket’ olarak da tercüme edilir. Enerji Kanalları Üç ana enerji kanalı vardır: Sol kanalı İDA, sağ kanalı […]

El Bilekleri için Yoga Terapisi

ANATOMİK DURUM Bilekler birbirine bağlı iki şerit halinde düzenlenmiş sekiz karpal kemikten oluşur. Alt sıradaki kemikler bilek kemikleri ile bağlanır, üst sıradaki kemikler ise önkol kemikleri ile bağlanıp, karmaşık bir bağ aparatı ile çevrili el bileği eklemini oluşturur. Çok çeşitli hareket yeteneği olan eklemin ana işlevi, avuçları bir yana çekmek, yukarı ve aşağıya bükmek ve […]

Shiva Mantra

OM NAMAH SHİVAYA Om Namah Shivaya (ॐ नमः शिव; oṃ namah śivāya) Mantra’nın çevirisi: Shiva’nın önünde eğiliyorum OM NA MAH SHİ VA YA altı heceli bir mantradır. Böyle mantra Shadakshara (şadakşara) olarak adlandırılır. Sanskrit dilinde ‘Şad’ altı, ‘Kşara’ parça veya hece anlamına gelir. NA MAH SHİ VA YA beş heceli mantradır ve Panchakshara (pançakşara) olarak adlandırılır. Sanskrit dilinden ‘pancha’ beş anlamına […]

Mantra Nedir?

Sanskrit dilinde Mantra, ‘’Manas’’ zihin, ‘’Tra’’ temizlik, kurtuluş, yükseltmek anlamına gelir. Buradan Mantra’nın zihnimizi yükselten bir ses olduğunu söyleyebiliriz. Zihni temizlemek, boşaltmak, serbest bırakmak demektir. Mantra sesin gücüdür, mistik heceler, kelimeler, evrenin dilidir. Hareket eden güçlü bir enerjidir. Mantra antik kutsal förmül içeren, enerjiyi  temizleyen, güçlü ses titreşimidir. Beden ve zihnimizi yıkıcı programlardan serbest bırakarak, […]

Boyun için Yoga Terapisi

“Boyun nereden başlıyor? MR görüntüsünden mi?” Mikhail Baranov Genellikle, sıradan yoga uygulayıcıları, çoğu insanlar gibi, omurganın yapısını radyolog doktoru ziyaretinden sonra ciddi olarak ilgilenmeye başlarlar. Boyun ve göğüs resimlerine bakarak ve farklı açıdan boynu elleyerek, onlar, yeni tuhaf, korkutucu sözcükler duyuyorlar: çıkıntı, spondiloz, osteohondrosis … Ayrıca, bu sözcüklerle anne, babayı, arkadaş ve yoldaşları korkutmaya başlarlar. […]

Hatha Yoga’da Şifa Mudra’ları Parmak Yogası

Küçük yaşlarımda kendi parmaklarımı şekilden şekle sokarak oynuyordum, meğer Mudra’lar yapıyormuşum. Tabii ki o yaşlarımda Mudra yaptığımı ve bu jestlerde derin anlamlar yattığını bilmiyordum. Büyüdüm ve hayatıma Yoga girdikten sonra uzun araştırmalar yapıp Mudra’ları uygulamaya başladım. Şifacılık eğitimlerimi aldıktan sonra, bu araştırmalarımı sürdürmeye devam ettim. Biz, her birimiz Evren enerjisinin bir iletkeniyiz, her birimiz Yer […]