Bitkilerden Gelen Şifa: Fitoterapi Nedir?

Bitkilerden Gelen Şifa: Fitoterapi Nedir?

Bitkisel tedavi ya da bitkilerle tedavi anlamına gelen fitoterapi yeryüzünün bilinen ilk tedavi yöntemidir. Bitkisel ilaç, geniş bir tıbbi koşullar yelpazesinde son derece etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemi olarak binlerce yıldır küresel çapta kullanılmakta ve güvenilmektedir. Günümüzde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya nüfusunun %80’inden fazlasının birincil sağlık bakımından bitkisel tıbba bağlı olduğunu tahmin etmektedir.

Fitoterapi Nedir?

Fitoterapi,  kısaca bitkisel tıp (herbalism) anlamına gelmektedir.  Fito (bitki) ve Therapy (tedavi)  kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Kelimenin kökeni  eski Yunan medeniyetine aittir. Ülkemizde daha çok bitkisel tıp olarakta bilinen fitoterapi, son dönemde oldukça yaygınlaşmıştır.

Şifalı Bitkiler Bilimi

Bitkisel tıbbın kökeni yüzlerce yıl önceye dayanmaktadır. Bu konuda ilk yazılı belge olan M.Ö.3000 yıllarına ait Ninova Tabletleri, Mezapotamya’ da bitkisel ve hayvansal ilaçlarla tedavilerin mevcut olduğunu kanıtlamaktadır. Daha sonra Çin, Hint, Mısır uygarlıklarında bitkilerin tedavide kullanımı devam etmiştir. Yunan Tıbbının önemli isimlerinden Eskulap ve modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen Hipokrat kitaplarında 400’e yakın bitkisel ilacı anlatmıştır. Dioscorides, “İlaçlar Bilgisi” adlı kitabı yazmış, bu kitapta Anadolu ve Doğu Ülkelerinin tıbbi bitkileri hakkında bilgilere yer vermiştir. İslam Uygarlığı döneminde Ebu Reyhan, 1650′ li yıllara kadar referans kitap olarak kabul edilen ‘Tıp Kanunu’ adlı eseri yazan İbn-i Sina (Avicenna) ve Al Gafini bitkisel tıp konusunda önemli eserlere imza atmışlardır.

Fitoterapide bitkilerin yumuşak etki şekli benimseniyor ve sabırla hastalığın iyilesmesi bekleniyordu. Ancak modern tıppın ön plana çıkması ile birlikte fitoterapi modern tıb karşısında yeterli  hızlılığı ve keskinliği sağlayamadığı gibi gerekçelerle sözde önemsiz hale getirildi. Fakat özellikle ortadoks tıbbın da çözemediği kronik hastalıkların tedavisinde gösterdiği başarı ile fitoterapi‚ yeniden en önemli tedavi yöntemlerinden biri olarak hak ettiği yere gelmiştir.

Bitkilerle Tedavi

Fitoterapi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Homeopati gibi onay gören bir tedavi yöntemidir. Fitoterapi,  sağlık bakımıdan sinerjik bir yaklaşımdır. Yani sizin ve aileniz için bilim, tıp ve doğanın en iyisini kişiselleştirilmiş biçimde, bütünsel bir doğal tıp çözümüne birleştiren bir yöntemdir. Fitoterapi ayrıca hastalık önleme, diyet ve beslenme, bitkisel ilaçların dağıtımı ve dağıtımı ve bitki-ilaç etkileşimlerini de kapsar.

Fitoterapistler tıbbi açıdan geniş bir hastalık yelpazesini teşhis etmek ve tedavi etmek için eğitilmektedir. Bitkileri ve bitkisel ilaçları insan hastalıklarının tedavisinde kullanmak için detaylı bir fitoterapi eğitiminin yanında temelli bir anatomi, fizyoloji ve pataloji eğitimi almış olmak gerekiyor. Almanya’da bu Fitoterapi mesleğinin icrası devlet tıp sınavını kazanmış Doğal Tıp Uzmanlarına ve Hekimlere hak olarak verilmektedir. Her iki meslek grubunun Fitoterapi Eğitimi (Bitki Şifa Bilimi) almış olmaları gerekmektedir.

Fitoterapi hangi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır?

 • Kalp hastalıkları ve tansiyon problemleri
 • Migren ve diğer baş ağrıları
 • Atardamar ve toplardamar kan dolaşımı bozukluğu
 • Alerji ve Cilt hastalıkları
 • Solunum yolları hastalıkları,
 • Astım
 • Romatizma, Osteoporoz
 • Depresyon, Panik atakları
 • Böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları,
 • Sinir hastalıkları
 • Uykusuzluk, değişik kriz dönemi problemleri
 • Kemoterapi sonrası tedavi
 • Üşütmeye yönelik hastalıklar, Grip (Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları –ÜSYE)
 • Şeker hastalığı
 • Aşırı kilo, kilo alamama
 • Kadın hastalıkları, menstrual düzensizlik
 • Kadınlarda buhran dönemi, menopoza giriş zorlukları
 • Mide ve bağırsak rahatsızlıkları
 • Tiroid bezi hastalıkları
 • Vb.

Faydalı Bitkiler ile Tedavi

 • Amerika’da Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından, yapılan araştırmalarda: son 10 yılda incelenen 53.000 maddenin 37.500′ ünün bitki olması,
 • tanımlanan ilaçların % 40′ nın bitkisel kökenli olması
 • Amerika’da reçete edilen doğal ilaçların total ilaçların %50′ sini oluşturması,
 • Almanya’da 7. en çok satan reçeteli ilacın lisanslı Hypericum perforatum (Sarı Kantaron) preparatı olması bitkisel tıppın  ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Bunun sonucu bugün etken maddeleri standardize edilmiş, ambalajı düzgün, etiketinde içeriği, son kullanma tarihi gibi bir ilaç için aranan tüm bilgilerin kayıtlı olduğu ürünler piyasaya girmeye başlamıştır. Bu hastalar için yeni bir açılım ve yeni bir umut olmuştur ve bu umudun adı fitoterapidir.