Biz Kimiz?

Yaşam Dersleri, hayatın içinden gelen tamamlayıcı ve bütüncül gelişim uygulamalarını ve desteklemek amacıyla kurulmuş bir yaşam bilimleri portalıdır.

Yaşam Dersleri, yaşamın niceliğiyle olduğu kadar niteliğiyle de ilgilenir. Uzun olduğu kadar, iyi yaşanmış bir hayatın değerli olduğuna inanır. Bu amaçla alternatif yaşam felselerinden doğmuş sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşamı amaçlayan tüm ürün ve hizmetleri sunanlarla bu ürün ve hizmetleri arayanları biraraya getirmeyi amaçlar.

Yaşam Dersleri, “Yaşamın İçinden, Yaşama Dair” ilkesiyle insan yaşamının yüzyılları , binyıllları içinde geçen zamanda kendi doğal akışından süzülüp gelmiş tüm uygulamalara kapılarını açık tutar.

Yaşam Dersleri, politik olarak tarafsızdır.  Tüm felsefeleri değerli bulur, tüm öğretilere eşit yaklaşır. Hiçbir inanç sistemini yargılamaz. Hiçbir  düşünce sisteminin bir diğerinden daha değerli ya da daha değersiz olabileceğini kabul etmez. Hayatın etkileşimlerle geliştiğine inanır; herkesin herkesten öğrenebileceği bir şeyler olduğunu kabul eder.

Yaşam Dersleri, yaşamın değerli olduğuna inanır. Tüm canlıların hayatta kalma hakkını savunur. Üzerinde yaşadığımız bu dünyayı tüm canlılarla paylaşıyoruz. Dünyamız paylaştığımız için ve paylaştığımız sürece güzel.

Hayat paylaşmaktır. Hayatta paylaştığımız kadar varoluruz. Paylaştıkça yaşarız, paylaştığımız kadar yaşarız.

Yaşam Dersleri, yaşamdır, paylaşmaktır.

Yaşam sizsiniz, sizden alacağımız dersler var.

Bizi ve okurlarımızı sizden mahrum bırakmayın!