Mantra Nedir?

Mantra Nedir?

Sanskrit dilinde Mantra, ‘’Manas’’ zihin, ‘’Tra’’ temizlik, kurtuluş, yükseltmek anlamına gelir. Buradan Mantra’nın zihnimizi yükselten bir ses olduğunu söyleyebiliriz. Zihni temizlemek, boşaltmak, serbest bırakmak demektir. Mantra sesin gücüdür, mistik heceler, kelimeler, evrenin dilidir. Hareket eden güçlü bir enerjidir.

Mantra antik kutsal förmül içeren, enerjiyi  temizleyen, güçlü ses titreşimidir. Beden ve zihnimizi yıkıcı programlardan serbest bırakarak, beden ve ruhumuza şifa vererek, çeşitli hastalıkları giderir. Mantranın ana özelliği insan bilincinin dönüşümüne ve onu mükemmeliğe götürmektir. Bu özel kozmik güçtür. Her mantranın kendi özelliği, etkisi, ritmi ve anlamı vardır.

Bilimsel olarak kelimelerin hayatımızı etkilediği kanıtlanmıştır. İnsanların her hangi bir eylemi, hareketleri, sözleri ve düşünceleri evrenin görünmez planı üzerinde, ince kozmik ortamda titreşimler yaratır. İnsan evrenin nesnesidir. Mantra  kendi nesnesi ile ilişkili bir ses akışıdır. Mantra’lar ile hayatımızı iyileştirmek mümkündür. Her Mantra’nın manevi gücü ve yüksek bilgi şifrelerin kodu vardır. Herhangi bir Mantra’da oluşan sesler muazzam güce ve potansiyele sahiptir.

Tüm Mantra’lar Sanskrit dilindedir. Bu titreşimler Kozmik zihin aracılığıyla, evren’in çeşitli alanlarına yayılıyor. Böylece, insanların yaşamlarında bir niteliksel değişim getiriyor. Kendi özellikleri ve ritimleriyle pek çok mantra vardır. Mantra bilincin derin seviyelerinden gelen, İlahi Işık ve güçle şarj edilmiş kelimelerdir. Bu nedenle, Mantra’dan oluşturan sesler, insan bedeni ve zihni üzerinde, arındırma ve enerji ile doldurma etkisi yaratır.

GAYATRİ MANTRA

Gayatri Mantra Veda’ların en güçlü ve kutsal Mantra’sıdır. Gayatri Mantra Vishvamitra tarafından keşfedildi. Bu mantra sonsuz potansiyele sahiptir. Canlı titreşimler formülü ile doludur.Gayatri vedaların anasıdır. (Gayatri Chandasaam Maathaa)

Gayatri’nin üç ismi var, GAYATRİ, SAAVİTRİ, SARASWATİ. Her üçü de bizde mevcuttur. Gayatri duyuların efendisi. SAAVİTRİ – Prana Efendisi (Yaşam gücü), SAAVİTRİ – hakikat anlamına gelir. SARASWATİ – konuşma Tanrısı (Vak). Her üçü düşünce, söz ve fiilin saflığını temsil eder (Trikarana Suddhi).

Om Bhur Bhuvah Svaha ॐ भूर्भुवः स्वः
Tat Savitur Varenyam तत्सवितुर्वरेण्यं
Bhargo Devasya Dheemahi भर्गो देवस्य धीमहि
Dhiyo Yo Nah Prachodayat धियो यो नः प्रचोदयात्

GAYATRİ MANTRA’nın Tercümesi

Sanskrit dilindeki kelimelerin tercümesi:

OM – PARABRAHMAN
BHUR – BHU LOKA (FİZİKSEL PLAN). Aynı zamanda Pancha Bhutas (5 element) 5 elementten oluşan beden anlamına gelir. Bu 5 element Prakriti (doğa) oluşturmaktadır.
BHUVA – BHUVA LOKA orta Dünya. Ayrıca, BHUVA – Prana Shakti
SVAHA – SVARGA LOKA ( Gök, Cennet, Tanrıların yeri )
TAT – PARAMATMA, Tanrı ya da Brahman
SAVITUR – o her şeyden doğan
VARENYAM – ibadet etmeye layık
BHARGO – ışıltı, manevi şafak, bilgelik bahşeden ışık
DEVASYA – İlahi gerçek
DHIMAHI – biz meditasyon yapıyoruz
DHIYO – Buddhi, manevi zihin
YO – hangi, ( O, Işık )
NAH – bizim
PRACHODAYAT – aydınlatan

Anlam olarak tercümesi:

Gayatri Mantra’nın birçok şekilde çeviri ve yorumu var.

O Yüce, Evren’in Yaratıcısı, Yaşam veren, ağrı ve acıyı ortadan kaldıran, mutluluk veren!

Sen günahları yok eden en Yüksek Işık’sın!

Aklımızı aydınlatıp, bize doğru yönde yol açman için, biz sana meditasyon yapıyoruz!

Böylece,  Gayatri Mantra bizim dikkatimizi Yaratıcı’ya  odaklayarak, zihnimizi temizlemeye ve sonunda insan hayatının maddi Dünya’da kurtuluşa ermesi için  yardımcı oluyor.

Om Shanti, Shanti, Shanti

“Om Shanti Shanti Shanti” – barış mantrasıdır. “Shanti” mantranın kelime anlamı, “barış, huzur.” Barış ve huzur – bizim doğal durumumuzdur. Tüm gürültü ve dikkat dağıtıcı şeyleri kaldırırsak, barış olacaktır. Barış olduğu yerde, mutluluk vardır.

“Shanti” kelimesini  üç kez söyleyerek, biz ruhumuza, zihnimize ve bedenimize  barış, huzur getirmiş oluyoruz.

ASATO MA SADGAMAYA

Barış, huzur ve sessizlik mantrası.

Om asato mā sadgamaya ॐ असतो मा सद्गमय Beni cahillikten bilgeliğe götür,
Tamaso mā jyotirgamaya तमसो मा ज्योतिर्गमय Beni karanlıktan ışığa götür,
Mṛtyormāmṛtaṁ gamaya मृत्योर्मामृतं गमय Beni ölümlülükten ölümsüzlüğe ulaştır!
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः Om, huzur, huzur, huzur!

 

Yazarımızın “Shiva Mantra” isimli makalesini okumak için tıklayınız.

Shiva Mantra