Namaste Ne Demek?

Namaste Ne Demek?

Daha önce Nepal veya Hindistan’ı ziyaret etmiş olanlar zaten bilirler. Caddelerde, sokaklarda Hintliler biribirini ellerini önlerinde kavuşturup başlarını eğerek selamlarlar. Bizim yaşadığımız dünyada ise daha çok yoga yapanların duyduğu bir sözcük ya da selamlama biçimidir namaste. Peki, hiç merak ettiniz mi; namaste ne demek? Ya da Namaste’nin anlamı nedir?

Sözcük Anlamı

Namaste, Sanskritçe bir sözcük olup Hint geleneğinde saygı ile bütünlemiş bir selamlama şeklidir. Namah (baş eğerek selamlamak) ve Te (Seni) sözcüklerinden oluşur. “Senin önünde eğilirim / Seni (saygıyla) selamlarım” anlamına gelir.

Hindu geleneğinde herkesin içindeki öz (atman) aynı bütünün birer parçasıdır. Bu özün kalp çakrasında bulunduğuna inanılır. Dolayısı ile namaste selamı veren kişi selamladığı kişinin içindeki özü tanımaktadır. Bu sebeple, “Benim içimdeki öz, senin içindeki özü onurlandırır” olarak da tercüme edilebilir.

Farklı Kullanımları

Namaste’nin farklı kullanımları vardır. Namaskar, Namaskara ve Namaskaram aynı selamın farklı lehçelerdeki değişik söylenişidir. Örneğin Türkçe de “Güneşi Selamlama” olarak da bilinen ve bir çok faydaları yoga serisinin Sanskritçe adı Surya Namaskar’dır. Anlamlar arasında çok büyük bir fark yoktur. Namaskar, Namah (selamlamak) ve kar (etmek) sözcüklerinin birleştirilmesi ile oluşmuştur. Namaste (selamlarım) yerine anlamı biraz daha kuvvetlendirerek Namaskar (selam ederim) kullanılmaktadır. Böylece, biraz daha saygılı bir selam verilir.

Namaste Selamı Nasıl Verilir?

Bu selamı vermek için eller avuç içleri ve parmaklar birbirine temas edecek şekilde birleştirirlir. Birleştirilen ellerin parmakları 10-15 derecelik açıyla ileriyi (selam verilen kişiyi) gösterecek şekilde kalp (Anahata) çakrasının (göğsün tam ortası) önüne getirilir. Son olarak da gözler kapatılarak baş hafifçe öne eğilir. Bu selamlamanın bir versiyonu daha vardır. O da, elleri kalp çakrasının önünde birleştirildikten sonra kafa eğilirken elleri üçüncü gözün (kaşların ortasının hafifçe üstü) önüne getirmek şeklindedir. Elleri üçüncü gözün önüne getirerek verilen selam derin bir saygı anlamı içerir. Dolayısı ile arkadaşların biribirilerini selamlamalarından çok öğretmenleri, ustaları, aile büyüklerini vb. selamlamaya uygundur.

Batı dünyasında yoga yapanlar ya da Hint kültürüne ilgi duyanlar bu selamı verirken çoğunlukla, “Namaste” derler. Ancak, Hindistan’da bu selam verilirken ayrıca bir şeyler söylenmez, sesli olarak selam verilmez; çünkü yukarıda tarif ettiğimiz şekilde verilen selam zaten namaste anlamına gelir. Dolayısı ile aynı şeyi ayrıca yüksek sesle tekrar etmek gereksizdir.

Ellerin kalp çakrasının önünde birleştirilmesi özün sonsuz bir aşkla, coşkulu bir sevgiyle akmaya başlamasına sebep olur. Gözleri kapatarak kafayı öne eğmek ise sonsuz öze teslimiyeti simgeler.

Namaste mutlaka birini selamlamak için kullanılmaz. Tabi ki, başka birilerini bu şekilde selamlamak güzeldir, ancak yine de kendi kendine yapılabilir. İnsanın kendi içindeki sonsuzluğu selamlamasından daha güzel ne olabilir?

Bu selam ayrıca meditasyona başlarken kalp çakrasının derinlerine daha kolay dalmak amacıyla verilebilir. Bu şekilde başlanan meditasyonda hayatın renkleri, sonsuz aşk, kendini sevmek ve güzellik gibi özellikler meditasyona dahil olacaktır.

Namaste Nasıl Söylenir?

Bir Hintli’nin nasıl Namaste dediğini öğrenmek için aşağıdaki ses kaydını dinleyiniz.