Shiva Mantra

Shiva Mantra

OM NAMAH SHİVAYA

Om Namah Shivaya (ॐ नमः शिव; oṃ namah śivāya)

Mantra’nın çevirisi:

Shiva’nın önünde eğiliyorum

OM NA MAH SHİ VA YA altı heceli bir mantradır. Böyle mantra Shadakshara (şadakşara) olarak adlandırılır. Sanskrit dilinde ‘Şad’ altı, ‘Kşara’ parça veya hece anlamına gelir.

NA MAH SHİ VA YA beş heceli mantradır ve Panchakshara (pançakşara) olarak adlandırılır. Sanskrit dilinden ‘pancha’ beş anlamına gelir. Onun transandantal sesinde ‘’Kaula-Dharma’’ sezgisel bilgi içerir. Veda’ların kalbinde ‘’Namah Shivaya’’, ünlü ‘’Rudram’’ (Shatarudriya) marşı Yajurveda’da yazılı ve Agama’larda açıklanmıştır.

NA: Toprak

MA: Su

Shi: Ateş

VA: Hava

YA: Eter anlamına gelir.

Üç kelime ‘’Om Namah Shivaya’’, Shiva, Shakti ve Jiva’yı sembolize ediyor. ‘’Shiva’’ kelimesi Sanskrit dilinden ‘’Merhametli’’, ‘’Hayırlı’’, ‘’Mükemmel’’ anlamına gelir. Shiva Mantra’sı evrenseldir. Her şey onda odaklanmaktadır. ‘’Om Namah Shivaya’’ mantra’sı zihni arındırır, düşünceleri temizler, hafızayı güçlendirir, yaratıcılığı aktivize eder. Aynı zamanda çok güçlü koruma mantra’sıdır. Bu mantra her yerde ve her zaman tekrarlanabilir. Günde en az 5 kez okunması tavsiye edilir.

MAHA MRİTYUNJAYA MANTRA

Maha Mrityunjaya Mantra binlerce yıllardan, vedik döneminden gelen, ölümü yenen, en eski ve en güçlü bir mantra. Mantra Rig Veda’nın 7 Mandalasında. Bu hayat ve şifa veren mantra’dır. Bu Shiva’nın mantra’sı. 3, 9, 27 ya da 108 kez tekrar edilebilir.

Oṁ tryambakaṁ yajāmahe ॐ त्र्यम्बकं यजामहे Ben saygıyla güzel kokan, refah veren üç gözlü Shiva Tanrısına ibadet ediyorum!
Sugandhiṁ puṣṭi-vardhanam सुगन्धिंम् पुष्टिवर्धनम् Olgun salatalığın sapından serbest bırakıldığı gibi, O beni ölümden, ölümsüzlük için serbest bıraksın!
Urvārukam-iva bandhanān उर्वारुकमिव बन्धनान् Om! Nimet taşıyan, güzel kokan, üç gözlü Shiva’nın önünde eğiliyorum!
Mṛtyormukṣīya māmṛtāt मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् O, doğum ve ölüm bağlarını yıkan. Bizi ölümsüzlük uğruna, ölümden kurtarsın!

 

Bu mantranın kelime olarak tercümesi:

Tri : Üç

Ambaka: Göz

Trayambakam: Üç gözlü (Shiva)

Yajamahe: Ben eğiliyorum, ibadet ediyorum, kurban getiriyorum

Sugandhim: Güzel kokulu, (yani tüm asil nitelikleri olan)

Pushti: Güç, refah

Vardhanam: Artan, çoğalan

Urvakuram: Salatalık

İva: Bu gibi

Bandhanan: İletişimden, bağlantıdan

Mrityor: Ölümden

Mukshiya: Serbest bırakmak, kurtuluş

Ma: Değil

Amritat: Ölümsüzlük

Yazarımızın, “Mantra nedir?” isimli makalesini okumak için tıklayınız.